GEMEENTERAAD. Burgemeester Peer over afbouw geldtoestellen: “Automaat in elke deelgemeente niet realistisch”

Peer
Geert Van Baelen

Gronden: De stad wil op termijn de woonprojectzone tussen Burkel, Deusterstraat en Kanstanjestraat, als onderdeel van het RUP Burkel, verder ontwikkelen. Het gaat om deel drie van de projectzone. De ontsluiting hierbij is voorzien via de Deusterstraat. De stad kreeg nu de kans om drie percelen langs de Deusterstraat aan te kopen. “In afwachting van de ontwikkeling die niet voor meteen is, kunnen de percelen dienen als tijdelijke parking met 78 plaatsen tijdens evenementen”, zegt schepen Sigrid Cornelissen (cd&v). De eigenaars gaan akkoord om het geheel te verkopen voor 328.500 euro. Voor de woning die nog op de gronden staat, werd een sloopvergunning afgeleverd.

Klimaat: De stad heeft de afgelopen twee jaar 2.572 bomen aangeplant, en 336 meter aan hagen. Dat meldde burgemeester Steven Matheï (cd&v) tijdens een eerste rapportage over het energie- en klimaatpact dat Vlaanderen en lokale besturen afsloten. Er werd nog maar één dossier ingediend voor een collectief georganiseerde energiebesparende renovatie, maar verwacht wordt dat het stedelijke klimaatactieplan dit verder gaat stimuleren. Op het vlak van mobiliteit werden laadpalen en een extra deelwagen voorzien, en werd er verder ingezet op fietsbeleid met de aanleg van fietspaden en een campagne voor de schoolgaande jeugd. De verledding van de openbare verlichting bedraagt in Peer al bijna 40 procent. Ook wordt verder ingezet op energiebesparing en de reductie van CO2-uitstoot in het eigen patrimonium.

Bankautomaten: Oppositieraadslid Wesley Kolen (N-VA) stond stil bij het gebrek aan geldautomaten in de Peerse kerkdorpen en vroeg of het beleid bereid was dit federaal aan te kaarten en het mogelijk te maken om cashpunten bij handelaars te voorzien. Burgemeester Steven Matheï (cd&v) verwees naar een resolutie die hij als toenmalig kamerlid indiende op het federale niveau en waarin werd gepleit voor een geografische spreiding van automaten. “Als gemeente moeten we hierop blijven hameren, maar een bankautomaat in elke deelgemeente zal niet realistisch zijn. Daarom moeten we mensen ook begeleiden naar het digitaal bankieren.” 

Aangeboden door onze partners