De voorbereidingen zijn achter de rug.© PaBr

GEMEENTERAAD. 252 graven en grafkelders op kerkhof Tongerlo worden ontgraven

Bree
Patrick Brebels

Afsprakenkader zomerbars: “Afgelopen zomer waren er in Bree meerdere zomerbars actief”, zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (onsBree). “Op bepaalde momenten ontstond er occasioneel overlast voor buurtbewoners. Om dit in de toekomst te vermijden, hebben we een afsprakenkader opgesteld. Zomerbars mogen maximum vier keer 30 dagen aaneensluitend open zijn. Een zomerbar kan nooit op openbaar domein en men moet aan diverse voorwaarden voldoen wat betreft brandveiligheid, drankvergunningen en dergelijke. Geluidsoverlast voor omwonenden moet vermeden worden: zo zullen er slechts twee muziekactiviteiten per jaar georganiseerd mogen worden. De bovengrens qua geluid ligt dan op 85 decibels.”

Ontgraving kerkhof Tongerlo: Schepen van Openbare Weken Rudi Cober (N-VA): “Na een lange periode van voorbereiding kan een gespecialiseerde aannemer nu beginnen met het ontgraven van 252 graven en grafkelders waarvan de concessie niet verlengd werd. 306 stoffelijke resten worden nu gezamenlijk begraven in een zogenaamde knekelput. Daarbij komt, net zoals in Bree, een monument met daarop de namen van de overledenen.”

Schoolomgeving Opitter: De schoolomgeving van lagere school De Wissel in Opitter wordt verkeersveiliger gemaakt. Schepen van Omgeving Mario Knippenberg (N-VA): “Het kruispunt van de Sint-Jozefstraat en de Opstraat wordt verhoogd. Er komt ook een wegversmalling in de Opstraat. Daar geldt dan zone 30. We voorzien hiervoor 64.000 euro, maar ontvangen een subsidie van ongeveer 25.000 euro voor deze ingrepen.” 

Aangeboden door onze partners