© rr

Nederlandse rechter weigert asielzoeker naar België te sturen: “Recht op opvang niet gegarandeerd”

Een Nederlandse rechter weigert om een asielzoeker naar België te sturen, omdat de man in ons land geen – nochtans wettelijk gegarandeerde – opvang zou kunnen krijgen.

jvhBron: Belga

Het gaat om een Chinese man die in Nederland een asielaanvraag had ingediend, maar wiens aanvraag volgens de zogeheten Dublinregels in België behandeld zou moeten worden. Die regels bepalen dat het land waar een asielzoeker de Europese Unie betreedt diens aanvraag moet behandelen. België betwistte die uitspraak van de Nederlandse autoriteiten ook niet, maar de asielzoeker ging in beroep. Volgens de man kan er in België niet gerekend worden op voldoende opvang voor asielzoekers.

LEES OOK. Inwoners van kraakpand verhuisd naar tentenkamp aan Klein Kasteeltje: “Hallucinant: die mensen worden als beesten behandeld”

Een Nederlandse rechter geeft de Chinese man nu gelijk: in het vonnis klinkt het dat een terugkeer naar België aanleiding zou kunnen geven tot een onmenselijke of vernederende behandeling, wat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de rechter moet de Nederlandse overheid dan ook “nader motiveren dat ten aanzien van België nog steeds van het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan worden uitgegaan, door bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat de eiser wél opvang zal krijgen.”

Volgens Thomas Willkens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen toont de uitspraak dat België “op dit moment de werking van het Dublinsysteem – waar het zoveel belang aan hecht – zelf ondergraaft”.

Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) ziet dat anders. “14.537 asielzoekers die vorig jaar een aanvraag deden in ons land, waren al elders in Europa geregistreerd en vallen eigenlijk onder de verantwoordelijkheid van andere landen”, klinkt het. “Als die landen hun verantwoordelijkheid namen, hadden wij vandaag geen opvangcrisis en konden wij deze asielzoeker perfect opvang verlenen”, aldus de Moor.

Aangeboden door onze partners