René Stockman.© BELGA

René Stockman door Vaticaan uit functie ontzet: “Er was onvoldoende transparantie”

René Stockman, de generaal-overste van Broeders van Liefde in Rome, is door het Vaticaan uit zijn bestuurlijke functie ontzet. Er wordt hem onzorgvuldig beheer verweten. “Er was onvoldoende transparantie”, reageren de Broeders van Liefde hier.

Het is hoogst uitzonderlijk dat het Vaticaan zo’n drastische beslissingen neemt. En toch werd zaterdag René Stockman, de generaal-overste van Broeders van Liefde in Rome ontheven uit zijn bestuurlijke functie. De man behoudt wel zijn titel maar heeft dus geen bevoegdheden meer.

De conservatieve Stockman is in België vooral bekend als een rabiaat tegenstander van euthanasie. Hij kwam daarin verschillende keren aan bod tijdens het euthanasie-proces van Tine Nys. Tussen Stockman en de Broeders van Liefde hier in België is er al langer onenigheid. In de 12 psychiatrische centra die de organisatie de Broeders van liefde beheert kan euthanasie in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd worden.

Maar het blijft niet bij enkel een ideologisch verschil, de Belgische tak is het namelijk ook oneens met het leiderschap van Stockman. “De beslissing van het Vaticaan wordt waarschijnlijk niet gemotiveerd door de ideologische kwestie, maar wel door de manier van leiding geven”, zegt Veron Raes van de Belgische congregatie Broeders van Liefde. Het is de Belgische tak die jaren geleden al de kat de bel aan bond. “Broeder Stockman nam uit eigen overwegingen veel initiatieven in derdewereldlanden, maar ging pas na het opstarten van een project op zoek naar de financiële middelen hiervoor. Dat vonden wij niet de juiste gang van zaken. We zouden liever eerst de middelen verzamelen vooraleer we ergens een project opstartte.”

Raf De Rycke

Transparantie

Er was ook te weinig transparantie, zegt Raf De Rycke voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde waaronder scholen, zorg- en welzijnsvoorzieningen vallen. “Er was weinig inspraak over waar de middelen ingezet werden en er was ook weinig overleg in het algemeen. Wij hopen nu verder te gaan met een meer transparant en zorgvuldig bestuur.”

De Broeders van Liefde zijn enerzijds opgelucht dat het Vaticaan hun redenering lijkt te volgen maar ze vinden het anderzijds ook erg moeilijk. “Stockman heeft hele goeie dingen gedaan. En we hadden gehoopt hier via dialoog uit te komen. Maar ondanks herhaalde pogingen met onder andere bemiddelaars is dat niet gelukt”, zegt De Rycke.

Beide benadrukken dat er voor hun werking wereldwijd niets verandert. Door het conflict werd in 2021 al Fréderic Testaert, de abt van Postel, aangesteld om als apostolisch commissaris te bemiddelen en kreeg hij de leiding over de Belgische regio. Nu stelt het Vaticaan Jos Wouters, de abt-generaal van de norbertijnen, aan om alle bevoegdheden van René Stockman en van de generale raad van de congregatie Broeders van Liefde wereldwijd over te nemen. Wouters’ taak bestaat er in het ‘kapittel’ voor te bereiden dat normaal gezien volgend jaar moet plaatsvinden, daarin zal een nieuwe leider voor de Broeders van Liefde verkozen worden.

Stockman kon voorlopig nog niet bereikt worden voor een reactie.

 (nba)

Aangeboden door onze partners