GEMEENTERAAD. Oppositie over klimaatpact Hechtel-Eksel: “Student die met deze cijfers thuiskomt, zou niet meer op kot mogen”

Hechtel-Eksel
Geert Van Baelen

Nieuwe schepen: De gemeenteraad startte met de eedaflegging van voormalig raadslid William Linmans (HE) die Jacky Snoeckx zal opvolgen als schepen van onder andere Openbare Werken. Snoeckx, die zoals bekend zal verder zetelen als onafhankelijk oppositieraadslid uit onvrede met het beleid, wenste zijn opvolger proficiat. “Twee maanden geleden hoorde ik nog dat je er eigenlijk geen tijd voor had. Ik ben blij dat je die toch hebt gevonden”, sprak de voormalige schepen die zijn sjerp persoonlijk afstond. “Mijn vrouw heeft hem speciaal voor jou gestreken.”

Klimaat: Schepen van Milieu en Duurzaamheid Theo Martens (HE) kreeg heel wat kritiek vanuit de oppositie nadat hij uitvoerig had gerapporteerd over de realisaties in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact, een bundel doelstellingen die Vlaamse gemeenten tegen 2030 willen behalen. “Achter heel wat werkpunten zie ik nul tot minimale realisaties achter de komma”, stelde Sven Saenen (Groen) vast. Schepen Martens reageerde dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. “We gaan zeker ons best doen, maar wat we zelf niet kunnen waarmaken wordt gecompenseerd door Vlaamse gemeenten die meer kunnen doen. We zijn een kleine gemeente en onze middelen zijn beperkt. De plannen voor bijvoorbeeld een biomassacentrale worden uitgesteld omdat het financieel niet haalbaar blijkt.” De schepen stelde dat er volop wordt gezocht naar subsidies. Ook worden realisaties doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Raadslid Raf Truyens (cd&v) reageerde scherp: “Dit straalt nul ambitie uit en is zoveel zeggen als het niet meer opnemen van deze bevoegdheid. De trieste boodschap lijkt wel dat we onze verantwoordelijkheid afschuiven op de rest van Vlaanderen. Een student die met deze cijfers thuiskomt, zou niet meer op kot mogen.”

Parochiecentrum: Kersvers oppositieraadslid Jacky Snoeckx stelde heel wat vragen bij de werken aan het parochiecentrum in Eksel. Dit na een werfbezoek op zijn laatste dag als schepen. “Daar gebeuren allerhande werken zonder een degelijke plan van aanpak. Er is een energiestudie besteld zonder dat er een bestemming van de bovenverdieping duidelijk is.” Carina Gijsbers, fractieleider van HE, reageerde dat de voormalige schepen hiermee eigenlijk kritiek op zichzelf uitte. “Tot vandaag had je immers zelf de bevoegdheid om dit aan te pakken.” Snoeckx reageerde kwaad dat hij buitengesloten werd. “Een bevoegdheid kan je pas uitoefenen als je wordt uitgenodigd op vergaderingen. Ik heb eerder al dingen die zonder mijn toestemming zijn gebeurd daar weer laten afbreken.” Raadslid Jan Vangenechten (cd&v) brak een lans voor een nieuw plaatsbezoek door de gemeenteraad. “Voor een stand van zaken en de toekomstvisie op de hele site.” 

Aangeboden door onze partners