Eva Kaili© Getty Images

Europese Parlementsleden Eva Kaili en Marc Tarabella voor kamer van inbeschuldigingstelling verschenen

In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement zijn Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, en het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella dinsdag voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling verschenen. Die moest zich buigen over hun verdere voorlopige hechtenis. Een uitspraak wordt pas vrijdag verwacht.

jvhBron: BELGA

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

Aanhoudingen

In dat dossier werden op 9 december niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini opgepakt. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Op 11 februari werd dan ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella onder aanhoudingsbevel geplaatst. Figa-Talamanca is intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, en Francesco Giorgi werd vorige week donderdag onder elektronisch toezicht geplaatst.

Zitting

De raadkamer had op 16 februari beslist om de voorlopige hechtenis van Kaili met twee maanden en die van Tarabella met een maand te verlengen, maar beiden gingen tegen die beslissing in beroep. De advocaten van Kaili wilden na afloop van de zitting geen commentaar kwijt. “Het proces wordt in de rechtszaal gepleit, niet in de media”, aldus Romain Delcoigne. “We geven geen commentaar. Ik kan enkel zeggen dat we de vrijlating van Eva Kaili hebben gevraagd, ondergeschikt hebben we gepleit voor elektronisch toezicht.”

“Het dossier dat te lezen valt in de pers is niet hetzelfde als het dossier dat wij hebben”, zei Maxim Töller, de advocaat van Tarabella. “Er zijn verschillende elementen à décharge tegen Marc Tarabella, die niet zijn verschenen. Maar ik zal niet diegene zijn die lekt in dossier. Meneer Tarabella houdt zijn onschuld vol. Panzeri heeft zijn verklaring intussen gewijzigd: wie de waarheid spreekt, moet dat niet doen. Het is spijtig voor mijn cliënt, hij wordt aangevallen door mensen die vroeger zijn vrienden waren. Hij zal zich verdedigen, overal waar nodig.”

Spijtoptant

Panzeri heeft intussen het statuut van spijtoptant aangenomen in het dossier. In zijn recente verhoren zou hij hebben toegegeven dat hij samen met Giorgi minstens 2,6 miljoen euro heeft ontvangen van de drie genoemde landen: Marokko, Qatar en Mauritanië. Het overgrote deel van dat geld werd cash uitbetaald. Een deel van dat bedrag zou volgens de spijtoptant tussen 2018 en 2022 verdeeld zijn onder Europarlementsleden en parlementaire medewerkers. 

Zo zou Tarabella tegen het einde van de legislatuur, in 2024, in totaal 250.000 euro moeten hebben ontvangen. Maar Panzeri is evenmin mals voor Europarlementsleden Andrea Cozzolino, Eva Kaili en Lara Comi. De naam van Andrea Cozzolino werd al eerder genoemd, en het Europees Parlement hief, net als voor Marc Tarabella, zijn parlementaire onschendbaarheid op, waarna hij in Italië onder huisarrest werd geplaatst. De naam van Lara Comi, een Europarlementslid van de Italiaanse partij Forza Italia, verschijnt voor het eerst in dit dossier. Ze werd niet verkozen in 2019, maar verving in november 2022 Silvio Berlusconi, en ontkent alle beschuldigingen.

Confrontatie en wraking

De advocaten van Eva Kaili en Marc Tarabella hebben ook al een confrontatie tussen hun cliënten en de spijtoptant geëist. De verdediging van Tarabella heeft op 16 februari ook een wrakingsverzoek neergelegd tegen onderzoeksrechter Claise. Volgens de advocaat van Tarabella trad Claise in zijn aanhoudingsbevel het vermoeden van onschuld met de voeten. Onderzoeksrechter Claise weigerde echter om zich uit het dossier terug te trekken, waardoor het hof van beroep zich op 7 maart over het wrakingsverzoek zal moeten buigen.

Aangeboden door onze partners