Een doktersbezoek, een nieuwe bril of een bezoek aan de tandarts: 260.000 Belgische gezinnen komen in financiële moeilijkheden

Een op twintig van de Belgische gezinnen raakt in de financiële miserie door doktersbezoeken, zorg en geneesmiddelen. Weinig landen in West-Europa doen het slechter. “Het blijft een gevecht, elke dag opnieuw”, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Tommy Huyghebaert

260.000 Belgische gezinnen of 5,2 procent werden in 2020 geconfronteerd met catastrofale gezondheidsuitgaven. Dat wil zeggen dat ze door facturen voor gezondheidszorg moeite kregen om basisbehoeften zoals verwarming en eten te betalen. Vooral de kost van gehoorapparaten, brillen, kunstgebitten en prothesen, diagnostische testen, tandzorg en klassieke hospitalisatie brengt hen in de financiële miserie, schrijft het rapport.

Bij de armste mensen gaat het vaak om geneesmiddelen en ambulante zorg. Bij de 20 procent armste gezinnen in ons land raakt zelfs meer dan een op tien (12%) door gezondheidszorg in de geldproblemen. Zij stellen ook vaker de zorg uit. Vorige maand concludeerde CM nog na uitgebreid onderzoek dat hoe lager het mediaaninkomen van een wijk is, hoe slechter de gezondheidstoestand van de inwoners, deels omdat ze preventieve zorg veel vaker uitstellen.

Voorstellen

De onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) koppelen aan de slechte resultaten meteen ook een aantal voorstellen om het beleid aan te passen.

“Om de toegang tot gezondheidszorg voor lage-inkomensgezinnen te vereenvoudigen en verbeteren moet het beleid gezinnen met laag inkomen vrijstellen van remgelden. Gezondheidsdiensten voorschieten als patiënt en pas achteraf terugbetaald krijgen, moet afgeschaft. De verminderde remgelden moeten automatisch toegekend worden aan alle rechthebbenden, dat zal drempelverlagend werken op vlak van administratie. Het beleid moet ervoor zorgen dat de verplichte ziekteverzekering de hele populatie dekt, want ongeveer 1% van de bevolking wordt nietgedekt via de verplichte ziekteverzekering”, schrijven de onderzoekers in het rapport.

“Werk is nog niet af”

“Van bij de start van de nieuwe regering in november 2020 zijn we in actie, maar het werk is nog niet af”, erkent federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) . “De gezondheidskloof verminderen, de best mogelijke gezondheidszorg voor iederéén, dat is elke dag een gevecht.”

© BELGA

Hij wijst meteen naar een reeks maatregelen die hij sinds zijn aanstelling in 2020 nam. “Zo hangt de maximumfactuur tegenwoordig af van het gezinsinkomen waardoor ook mensen uit de middengroep beschermd zijn wanneer hun gezondheidskosten te hoog oplopen. Voor de mensen met de laagste inkomens is er bovendien een plafond van 250 euro. Alle zorgverleners kunnen het principe van de derde betaler toepassen waardoor patiënten niet zelf de hele factuur moeten voorschieten.” Vandenbroucke wil de zorg ook hervormen

Maar sociaal sterkere mensen vinden ook gemakkelijker de weg naar de gepaste zorg. Daarom moeten we niet alleen investeren in de zorg maar ze ook durven hervormen. Ik geef een voorbeeld.

Aangeboden door onze partners