GEMEENTERAAD. Liefst twee miljoen voor gescheiden riolering in Bommershoven: duurdere bouwmaterialen en grondvervuiling

Borgloon
Rudi De Cock

Restauratie kapellen: Het schepencollege vraagt om het bestek, de raming en de gunningswijze voor de drie kapellen goed te keuren. De raming omvat het dubbele van wat er in het MJP staat, maar er dient een aanvraag voor de erfgoedpremie te gebeuren. Wellicht dient er dan later in functie van het budget een volgorde gemaakt te worden van de restauratiewerken. Raadslid Wim Lambrechts (N-VA) steunt de restauratieplannen maar betreurt de schade die er is aangebracht door derden zoals door wortels van bomen, vrachtwagens en boeren. Hij vraagt dat die zaken dringend worden aangepakt om de kapellen te vrijwaren. Het college zal de hogere overheden hierover aanspreken. De raad keurt het agendapunt goed.

Verledding openbare verlichting: De gemeenteraad geeft groen licht voor het jaaractieplan voor de verdere verledding van de openbare verlichting. Dit jaar zal de straatverlichting in 19 straten vernieuwd worden. Deze straten liggen in drie deeldorpen. “Momenteel is 31% van de openbare verlichting in onze gemeente reeds voorzien van ledverlichting en met deze inspanning zullen wij de vooropgestelde doelstelling van Fluvius voor een totale verledding in alle straten zeker kunnen realiseren”, aldus schepen van Financiën Eric Awouters (Open Vld-Stroop). “Bovendien besparen wij in Borgloon reeds meer dan 20 jaren op de openbare verlichting door elke nacht vanaf 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens de openbare verlichting over de andere lamp te doven in alle straten van onze gemeente”, aldus nog de schepen.

Gescheiden riolering Bommershovenstraat en Oude Kassei: Het ontwerp aanbestedingsdossier voor de aanleg van gescheiden riolering en de vernieuwing van het wegdek en stoepen in beide straten in Bommershoven krijgt de goedkeuring van de raad. Bovendien worden de nutsleidingen water-, elektriciteit- en gasleidingen gedeeltelijk vernieuwd en verplaatst. De totale kostprijs van het dossier, dat samen met Fluvius zal worden gerealiseerd, wordt geraamd op 1.886.274,25 euro exclusief BTW, waarvan het aandeel van de stad Borgloon 558.737,16 euro excl. BTW zal bedragen. Schepen Awouters verduidelijkt: “Deze raming valt erg hoog uit, maar houdt rekening met de gestegen kostprijs van allerlei bouwmaterialen en met mogelijke grondvervuiling in de Oude Kassei. Er is in de plannen voorzien dat er in de Bommershovenstraat een versmalling, een verkeersremming komt ter hoogte van de boerderij Delmotte-Panishof, zodat tevens de verkeersveiligheid voor het uitrijden van beide panden zal verbeteren. De huidige betonweg zal vervangen worden door een asfaltverharding. In de Oude Kassei zal het wegdek eveneens in asfalt worden heraangelegd, maar worden de greppels voorzien in kasseien, zodat de link met de vroegere heirbaan Tongeren-Tienen niet verloren gaat. De wegenis rond het monument van de gesneuvelden zal tevens aangepast worden. Nu kan de aanbesteding van start gaan, zodat er tegen de zomer hopelijk een degelijke aannemer kan gevonden worden die deze werken tegen een marktconforme prijs kan uitvoeren”, besluit schepen Eric Awouters. 

Aangeboden door onze partners