Themabeeld.© Peter Hilz

Recordaantal nieuwe jobs in 2022: meer dan 100.000 banen erbij

De Belgische arbeidsmarkt is in 2022 goed blijven presteren, na het sterke postcoronaherstel in 2021. Netto kwamen er vorig jaar naar verwachting 101.000 nieuwe jobs bij. “Het hoogste cijfer ooit”, zo heeft gouverneur Pierre Wunsch gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank (NBB).

Bron: BELGA

Het voorbije jaar werd de grootste stijging van het aantal jobs in de Belgische economie opgetekend sinds het begin van de metingen in 1953. Er kwamen netto 86.000 werknemers bij, een “zeer dynamische werkgelegenheidscreatie”, dixit het jaarverslag. Daarnaast kwamen er 15.000 zelfstandigen bij die een nieuwe activiteit begonnen, een cijfer in lijn met de voorgaande jaren.

“Dit is deels het verhaal van eind 2021 dat zich vertaalt in meer dan 100.000 banen erbij jaar op jaar”, legde Wunsch de stijging uit. De toename met 101.000 nieuwe arbeidsplaatsen toont “veel veerkracht” aan. De stijging vloeide voort uit het economisch herstel, maar eind 2022 was er in lijn met de conjunctuur een duidelijke verzwakking, met nog een kleine toename in het 4de kwartaal, dixit de gouverneur.

Nog veel vacatures

De banengroei gaat weliswaar hand in hand met een hoog aantal vacatures. Het blijft voor bedrijven met andere woorden moeilijk om nieuwe mensen te vinden, aldus Wunsch. De toename van het aantal banen was bovendien “niet uniform”: het niveau van tewerkstelling bij de laag- en middengeschoolden en de jongeren ligt nog onder het niveau van voor de coronapandemie.

Het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie is dan ook een van de uitdagingen die Wunsch aankaart. Om de gewenste werkgelegenheidsgraad – het deel van de actieve bevolking dat een job heeft – van 80 procent te halen, zijn immers bijkomend 532.000 arbeidskrachten nodig. Maar dat aantal ligt hoger dan de 462.000 werklozen, bemerkte hij. Wunsch ziet nog mogelijkheden om bijvoorbeeld de participatiegraad van vrouwen en van laaggeschoolden op te krikken.

De Nationale Bank wijst ook op de regionale verschillen: in Vlaanderen klokt de werkgelegenheidsgraad af op 76,6 procent, tegenover 65,2 procent in Brussel en 65,6 procent in Wallonië.

Voor 2023 verwacht Wunsch een “relatief trage groei” van de tewerkstelling. Maar de werkloosheid zou vanuit historisch perspectief wel heel laag blijven.

Aangeboden door onze partners