© rr

GEMEENTERAAD. Harmonie Salvia krijgt repetitieruimte in nieuwe cultuurcentrum

Heers
Frank Missotten

Sporthal: De gemeente neemt de energiekosten van de gemeentelijk sporthal volledig over van mei 2022 tot het einde van de werken in september 2023. “Het energieverbruik is door de werken aan de sporthal vrij sterk gestegen, veel sporttakken en activiteiten zijn ook niet kunnen doorgaan”, vertelde bevoegd schepen Dieter Janssen (VLDumont). “We kwamen al voor 75 procent tussen. Als de huidige concessieovereenkomst verstrijkt, zal alles wel herbekeken moeten worden.” Oppositieraadslid Daniel Medarts (N-VA) sprak van concurrentievervalsing. “Andere horecazaken krijgen deze steun niet, dit is met de natte vinger gedaan.”

BASS: De raad gaf groen licht voor de huurovereenkomst van het nieuwe cultuurcentrum (BASS) tussen Koninklijke Harmonie Salvia en de gemeente. “De harmonie investeert voor 150.000 euro mee in het BASS, waarin een geschikte repetitieruimte voor deze vereniging wordt ingericht”, zei schepen Anneleen Vanherck. “Salvia krijgt het langdurig gebruiksrecht van deze repetitieruimte, die ook door de Academie Haspengouw zal gebruikt worden en uitzonderlijk door derden voor educatief artistieke doeleinden.” De oppositie onthield zich, raadslid Luc Schalenbourg (cd&v) had vooral problemen met de duur van de overeenkomst. “Die termijn van 99 jaar is veel te lang. Ook is 150.000 euro op een totale kostprijs van 4,5 miljoen euro niet veel, maar wat ertegenover staat is de moeite.”

Erosieproject: De gemeente gaat een perceel grond aankopen aan de Vredestraat voor de realisatie van een bufferbekken. “Erosiecoördinator Karel Vandaele maakte een voorstel op door de vaak voorkomende modderstromen op de Steenweg, de Salvialaan en de Paardskerkhofstraat bij zware regenval”, vertelde schepen van Openbare Werken Benny Schroyen (VLDumont). “Door de aanleg van een bufferbekken langs de Vredestraat zullen de modderstromen van de velden eerst naar dit bekken geleid worden, waarin er een vertraagde afloop wordt voorzien. Het perceel wordt geschat op 52.000 euro, de administratie heeft hierover een akkoord bereikt met de eigenaar.” 

Aangeboden door onze partners