De Spaanjerd wordt op toeristisch vlak verder ontwikkeld.© PaBr

GEMEENTERAAD. Spaanjerd wordt toeristisch opgewaardeerd met nieuwe vakantiewoningen

Kinrooi
Patrick Brebels

Vakantiewoningen Spaanjerd: De gemeenteraad heeft een leidraad opgesteld om het gebied rond de jachthaven de Spaanjerd te ontwikkelen. Schepen van Watergebonden Recreatie Wim Swennen (cd&v): “De huidige camping - die trouwens ontruimd wordt - en het aanpalend gebied langs de oostelijke oever van de Maas vormen het projectgebied. Alleen het Sailcenter Limburg hoort daar niet bij. Het gebouw van de havenmeester en de locatie van de zeescouts werden wel in het projectgebied opgenomen. Met dit project willen we de Spaanjerd op toeristisch vlak verder opwaarderen. Er zijn drie geïnteresseerde kandidaten om via een Publiek Private Samenwerking (PPS) het gebied te ontwikkelen. We willen hier vakantiewoningen gaan realiseren, maar we gaan zeker de draagkracht van het gebied nauwlettend in de gaten houden. De drie kandidaten krijgen nu tot na de zomer de tijd om hun gedetailleerde voorstellen in te dienen.”

Kleuterschool Maaskei: Het bestek voor de bouw van een nieuwe kleuterschool in Ophoven werd goedgekeurd. Schepen van Onderwijs Mark Hoedemakers (cd&v): “Het stuk aan de rechterzijde van de bestaande school blijft staan. De oude kleuterschool en het gedeelte dat in de jaren ’90 ertussen gebouwd werd, verdwijnen en maken plaats voor nieuwbouw. We kozen voor systeembouw. Op die manier winnen we tijd en zal de impact van de werkzaamheden op het leven in de school minimaal zijn. Eind volgend jaar moet de nieuwe school gerealiseerd zijn.”

Oversteekplaats Neeroeterse Steenweg: Op de Neeroeterse Steenweg komt er ter hoogte van de Rozenstraat en de Kloosterstraat - in de schoolomgeving van Kinrooi - een extra zebrapad. Schepen van Verkeer Mark Hoedemakers (cd&v): “Zwakke weggebruikers moeten op het traject langs deze wegen heel wat onlogische maneuvers maken: een extra zebrapad is hier dus zeker een meerwaarde.” 

Aangeboden door onze partners