Federale regering sluit asielakkoord: dit zit allemaal in het pakket

De federale regering is geland met een pakket maatregelen om de asielcrisis aan te pakken. Een eerste pakket, benadrukt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Het gaat om het aanscherpen van de procedures in ruil voor meer opvangplaatsen in containers aangeleverd door Europa. “De enige uitweg uit deze crisis is door te hervormen”, zegt De Moor. Wij lijsten alle beslissingen op.

Arnout Gyssels
Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten

Meest Recent