Pensioenextra’s De Croo en Bracke zijn onwettig, zegt juridisch advies aan de Kamer

De pensioenbonussen die voormalige Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) krijgen zijn onwettig. Dat staat te lezen in de twee adviezen die Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) ingewonnen had bij afzonderlijke advocatenkantoren. De vraag is nu of dat geld teruggevorderd kan worden of niet. Daar buigt het uitgebreid bureau van de Kamer zich straks over.

Arnout Gyssels

Oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) kregen onwettig veel pensioen. Tot die conclusie komen de advocatenkantoren Younity en Renson afzonderlijk van elkaar. Zij schreven op vraag van huidig Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) adviezen die intussen verspreid zijn onder de fracties.

Het probleem is dat die “extra pensioenen” niet onder de wet Wijninckx vallen. Die wet legt een absoluut plafond vast voor de pensioenen in ons land en dat is al best riant: 7.813,40 euro bruto per maand. Via de pensioenextra’s zouden de oud-voorzitters daar nog duizenden euro’s bovenuit steken. En dat kan niet, concluderen de advocaten.

Achterkamers van Kamer

Zij stellen zich ook ernstige vragen bij de manier waarop die regeling tot stand is gekomen. Het is nooit door de bevoegde instanties bekrachtigd, maar lijkt vooral in de achterkamers van de Kamer te zijn bedisseld.

Al blijft het wel een feit dat de Kamer die pensioenextra’s jaar na jaar gestemd heeft in haar eigen begroting, zonder zich daar veel vragen bij te stellen. Voor dit jaar gaat het om een som van 103.000 euro.

De Croo heeft zijn extra’s al doorgestort naar een goed doel, maar houdt vol dat hij niets onwettigs gedaan heeft. “Ik betreur dat mijn naam en reputatie bij frauduleuze praktijken worden vermeld”, zei hij.

Bracke vindt dat hij het slachtoffer van een heksenjacht is geworden. “De media en de politiek verspreiden een hitsig verhaal dat wemelt van de feitelijke fouten en sfeerschepping.” Daarbij spaart hij zijn eigen partij ook al niet.

De vraag is nu of die illegale pensioenen teruggevorderd kunnen worden. Daar zijn de advocatenkantoren het niet eens over. Het uitgebreid bureau van de Kamer buigt zich daar vanmiddag over.

Aangeboden door onze partners