De Kamer.© Bart Dewaele

Kamer

Acht topambtenaren van de Kamer ontvingen bijna 5,9 miljoen euro ‘onwettig’ extra pensioen op twintig jaar tijd

Naast de veelbesproken uittredingsvergoedingen voor haar ex-voorzitters, zal de Kamer ook miljoenen aan onwettige ambtenarenpensioenen proberen terug te vorderen.

Jan-Frederik Abbeloos

Er gaat veel aandacht naar de 1,3 miljoen euro aan bijzondere uittredingsvergoedingen voor de gewezen voorzitters van de Kamer, waaronder Siegfried Bracke en Herman De Croo. Woensdag besliste het Bureau van de Kamer om‘te recupereren wat gerecupereerd kan worden’ van die bedragen.

Maar al die aandacht deed wat vergeten dat de regeling voor de voorzitters gepaard ging met een al even royale extra pensioenregeling voor een aantal topambtenaren van de Kamer. Worden volgens het organigram beschouwd als de top van de administratie: de griffier, zijn adjuncten en de directeur-generaal van de Quaestuurdiensten – die instaan voor het materieel en financieel beheer van de Kamer.

Bijna 5,9 miljoen euro

Ook die bedragen kwamen vandaag aan bod tijdens de besprekingen. Tussen 2003 en 2022 kregen acht betrokken ambtenaren in totaal bijna 5,9 miljoen euro te veel pensioen gestort. Dat blijkt uit een nota waar eerder Het Laatste Nieuws over berichtte en die ook De Standaard kon inkijken. De bedragen waarvan sprake zijn opgelijst tot oktober 2022.

De oudste storting waarvan sprake dateert van juli 2003, wanneer een pas gepensioneerde topambtenaar officieel recht had op een jaarlijks basispensioen van 59.799 euro bruto. Daar komt bij het begin van zijn pensioen elke maand 4.110 euro bij. Dat bedrag wordt verschillende keren geïndexeerd, zodat hij bij zijn overlijden in 2017 maandelijks ruim 8.175 euro extra krijgt. Alles opgeteld bedraagt de extra vergoeding tijdens zijn pensioen bijna 1,3 miljoen euro. Sinds 2017 kreeg de weduwe boven op haar jaarlijks basispensioen van 35.879 euro nog een extra van 270.604 euro tussen 2017 en 2022.

Record van 1,35 miljoen extra

De zeven andere topambtenaren waarvan sprake ontvingen officieel een basispensioen van 32.535 tot 62.652,5 euro. Maar ook bij hen werd dat bedrag extra gespekt over de periode 2003-2022, afhankelijk van de start en duur van hun pensioen. In de tabel die De Standaard onder ogen kreeg, is er sprake van geaccumuleerd extra pensioen van 56.946 euro in het meest bescheiden geval tot een record aan extra inkomsten van 1,35 miljoen euro.

Twee juridische adviezen, die eerder al werden ingewonnen door Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS), concludeerden dat het over ‘onwettige’ vergoedingen gaat. Ze werden in 1998 in het leven geroepen om het wettelijk bepaald maximumpensioen voor ambtenaren te omzeilen. Die lange voorgeschiedenis maakt dat het, net zoals voor de Kamervoorzitters, juridisch wel moeilijk wordt om de al uitbetaalde pensioen­extra’s terug te vorderen, zo maakte het juridisch advies meteen duidelijk. Toch wil de Kamer zien wat er nog te redden valt, zo werd vandaag beslist.

Aangeboden door onze partners