© Jozef Croughs

Truiense scholen en verenigingen binden strijd aan voor een mooiere buurt

SINT-TRUIDEN -

Zo’n 758 mensen voeren opnieuw campagne tegen zwerfvuil. In Sint-Truiden dragen jeugd- en sportverenigingen, scholen en buurtcomités hun steentje bij door in hun eigen buurt rondslingerend afval op te ruimen. Uit een schatting blijkt dat alle deelnemers over een afstand van 450 km. samen zwerfvuil zullen opruimen.

“Aan de vooravond dat straks weer massa’s toeristen naar Sint-Truiden komen om te genieten van onze prachtige natuur, daar hoort geen zwerfvuil in thuis”, vertelt schepen van Leefmilieu en Natuur Nina Kvikvinia. Samen met heel wat Truienaren worden de schouders gezet onder de actie ‘straat.net’. 

“We willen opnieuw een duidelijke boodschap geven: je afval in de natuur achterlaten is niet oké! De actie is slechts één onderdeel van ons gericht milieubeleid, dat via allerlei preventiemaatregelen mikt op een propere en leefbare stad. Naast deze jaarlijkse zwerfvuilactie, zorgen zo’n 254 mooimakers en onze mensen van team Reiniging er elke dag voor dat de stad er proper bijligt. Hun inzet is onmisbaar. Telkens als we ons afval, hoe klein ook, keurig in een afvalbak deponeren, maakt dat hun taak een beetje lichter”, aldus de schepen.

De deelnemende scholen en verenigingen ontvangen van Limburg.net een vergoeding van 15 euro per opgeruimde kilometer. De actie ‘Straat.net’ loopt van 17 tot en met 19 maart 2023 en is een samenwerking van het lokaal bestuur Sint-Truiden, Limburg.net en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

© Jozef Croughs

Aangeboden door onze partners