De vooral voor zwakke weggebruikers onveilige brug wordt in 2024 vernieuwd.© Chris Nelis

Vergunning vervallen, maar spoorwegbrug Dominikanenlaan wordt dan toch vervangen in 2024

GENK -

In 2024 zullen de werken uitgevoerd worden voor de vernieuwing van de spoorwegbrug in de Dominikanenlaan in Termien. Omdat de eerder bekomen omgevingsvergunning vervallen was, werd een nieuwe aangevraagd.

“We hadden al eerder een uitgewerkt project klaar”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (cd&v). “Daarvoor hadden we in 2020 ook al een vergunning bekomen. Doordat Infrabel, infrastructuurbeheerder van het spoornet, niet overging tot concrete acties is de vergunning van toen vervallen. Inmiddels heeft Infrabel laten weten zich volledig te engageren om het project te realiseren. We hebben dus een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en ook verkregen.”

Buurtbewoners klagen al jaren dat de brug erg gevaarlijk is voor schoolgaande kinderen. Die moeten ze als zwakke weggebruikers delen met bussen, auto’s en ander gemotoriseerd vervoer. “Ze is veel te smal”, gaat Kriekemans verder. “In 2024 gaan de werken van start. Ze zullen zo’n zes maanden duren. In een eerste fase wordt de spoorwegbrug afgebroken en vervangen door een bredere. Dan is de straat zelf aan de beurt. De fietspaden worden verhoogd en er komt een breed voetpad.” Tijdens de werken zal er een doorgang voor zwakke weggebruikers behouden blijven. Gemotoriseerd vervoer moet omrijden. Kostprijs van het project wordt geraamd op 1,2 miljoen euro. De stad betaalt hiervan 55 procent. (cn)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten