De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst blijft jaar na jaar inzetten op verkeersveiligheid.© Johnny Geurts

Inwoners storen zich het meest aan snelheidsduivels en sluikstorten

Bilzen/Hoeselt/Riemst -

De meeste inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst voelen zich zelden of nooit onveilig. Maar verkeersveiligheid en sluikstorten zijn wel vaak een bron van ergernis. Dat blijkt uit een bevolkingsonderzoek.

Johnny Geurts

De vragenlijst, opgesteld door de federale politie en de FOD Binnenlandse Zaken, werd aan 1.450 inwoners van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst bezorgd. “Uit deze enquête blijkt dat de inwoners heel tevreden zijn met het werk van onze politiediensten. Maar liefst 68 procent van de ondervraagden geeft aan zich zelden of nooit onveilig te voelen in onze gemeenten”, zegt Bruno Steegen, burgemeester en voorzitter van het politiecollege.

“Het snelheidsbeleid wordt telkens opnieuw geëvalueerd. Onveilig en té snel verkeer wordt meteen aangepakt”

Werner Raskin, burgemeester Hoeselt

Ergernis

Er is wel wat ergernis. “Onaangepaste snelheid springt eruit. Liefst 65% ervaart dit als een probleem. Onze politiezone geeft dan ook een hoge prioriteit aan verkeersveiligheid. In 2022 waren er in onze zone 131 letselongevallen, 3% minder dan een jaar eerder. De betrokkenheid van voetgangers in een verkeersongeval daalde zelfs met 60 procent. Er was vorig jaar geen enkel dodelijk verkeersongeval. De veiligheid op onze 800 kilometer wegen is dus wel groot”, benadrukt korpschef Dirk Claes. Als reden van deze goede cijfers haalt hij de fietsstraten aan. “Maar ook de trajectcontroles doen hun werk. Het snelheidsbeleid wordt telkens opnieuw geëvalueerd. Onveilig en té snel verkeer wordt meteen aangepakt”, zegt burgemeester Werner Raskin van Hoeselt.

Sluikstorten

Sluikstorten blijft dan weer een heikel punt. “We zetten sinds een tijd een mobiele camera in om overtreders in de kraag te vatten. In de politiezone zijn afgelopen jaar 25 GAS-boetes opgesteld”, aldus burgemeester Mark Vos van Riemst.

De resultaten van de bevolkingsenquête over de politiezone zijn positief.© Johnny Geurts

Cybercriminaliteit

Uit het onderzoek blijkt voorts ook dat 41 procent van de ondervraagden vorig jaar het doelwit was van internetfraude. “Het zogenaamde phishing, oplichting via internet, blijft een hardnekkig probleem, evenals hacking. We kregen in 2022 op ons commissariaat 313 aangiftes binnen. Door tijdig ingrijpen kon voor een aantal slachtoffers een gedeelte van het geld gerecupereerd worden. Aangifte doen en snel handelen is de boodschap”, aldus korpschef Claes.

“We hebben de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in 2022 verviervoudigd tot 477 gram en ook onderschepten we 1.011 gram heroïne”

Dirk Claes, korpschef

Drugs

In de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst waren er vorig jaar 331 aangiftes van partnergeweld of geweld binnen het gezin. “We arresteerden 28 betrokkenen in het kader van partnergeweld.” In de sectie drugs en verdovende middelen zijn er ook goede cijfers. Claes: “We hebben de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in 2022 verviervoudigd tot 477 gram en ook onderschepten we 1.011 gram heroïne. Onze aandacht gaat tevens uit naar drugsrunners en lokale dealers.”

Inbraken

Het hoge veiligheidsgevoel is ook te danken aan het feit dat het aantal woninginbraken fors is gedaald. “Bewoners melden verdachte handelingen zeer snel. Al enkele jaren kennen we een sterke daling. Met vorig jaar zelfs 56 procent minder inbraken dan in 2020”, aldus de politiechef.

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft 115 mensen in dienst. “Onze politiezone levert enorm goed werk. Dat resulteert in een buitengewoon cijfer bij onze burgers, 60.000 personen die aangeven zich niet alleen veilig te voelen maar waarbij 77% van de inwoners ook tevreden is met het werk, de houding en gedrag van onze politiemensen. Cijfers waar we trots op zijn”, besluit burgemeester Bruno Steegen.

Aangeboden door onze partners