© Wim Kempenaers

Zes bijkomende woonzorgcentra onder verhoogd toezicht geplaatst

De voorbije dagen zijn opnieuw zes woon-zorgcentra onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat staat te lezen op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

gjs, pl

De betrokken woonzorgcentra zijn Sint-Vincentius in Leuven (van de Orpea-groep), Martinas in Merchtem, Eureka in Evere, Hestia in Wemmel, Ofelia in Overijse en Yasmina in Overijse. De problemen met die voorzieningen zijn velerlei: problemen met de veiligheid en het medicatietoezicht, te weinig structureel en dagelijks onderhoud, niet-gegarandeerde verpleegkundige aanwezigheid en ga zo maar door.

Woon-zorgcentra die blijvend tekortschieten in hun zorg en- dienstverlening, worden door Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst. Voor elk van die woon-zorgcentra geldt dat zij binnen de vijftien dagen met een remediëringsplan moeten komen, waarin zij voor elk aangehaald probleem schrijven hoe en op welke termijn ze dat gaan oplossen. Als dat plan er niet (op tijd) komt of het niet voldoet aan de verwachtingen, kan het komen tot een schorsing of sluiting.

Aangeboden door onze partners