Gokreclame in de omgeving van scholen is voor Genk onaanvaardbaar.© Chris Nelis

Stad Genk laat gokreclame aan scholencampus Bret verwijderen

GENK -

Reclamebedrijf JC Decaux heeft op vraag van de stad Genk affiches met gokreclame in de Collegelaan van Genk verwijderd. Vooral de schoolse context waarin ze hangen stuit de stad tegen de borst.

Het was gemeenteraadslid Chantal Coppens (N-VA) die zich ergerde aan de affiche pal in de scholencampus Bret. Ze confronteerde daarmee de meerderheid tijdens de gemeenteraadszitting dinsdagavond. Burgemeester Wim Dries (cd&v) vond het een terechte bemerking en stuurde de vraag om ze te verwijderen naar reclamebedrijf Decaux. Dat is dan ook meteen gebeurd. “We keuren gokreclame in een schoolse context niet goed, maar ons contract met Decaux sluit dat niet uit”, zegt burgemeester Wim Dries in een reactie. Ze mogen alleen geen politiek of godsdienstig karakter hebben of tegenstrijdig zijn met de goede zeden. Het bedrijf heeft beloofd er op toe te zien dat er geen gokreclame meer in de buurt van scholen geplaatst wordt. Vanaf 1 juli volgen er sowieso nieuwe wettelijke beperkingen op gokreclame.” (cn)

Aangeboden door onze partners