© AP

Zweeds parlement stemt voor toetreding tot NAVO

Het Zweedse parlement heeft het licht al op groen gezet voor een NAVO-lidmaatschap van het land, dat gedurende decennia een zekere neutraliteit in acht heeft genomen.

Bron: BELGA

Een duidelijke meerderheid stemde woensdag in het parlement voor het lidmaatschap. Daarvoor zijn immers veranderingen in twee wetten nodig. Slechts twee van de acht partijen in het parlement waren tegen de toetreding.

Zweden kan pas NAVO-lid worden zodra alle 30 huidige lidstaten de toetredingsprotocollen hebben bekrachtigd. Tot dusver hebben 28 lidstaten dat al gedaan, maar Hongarije en Turkije deden dat nog niet. Vooral Ankara houdt de Zweden tegen. Turkije beschuldigt Stockholm ervan te passief te zijn tegenover de Koerdische “terroristen” die in Zweden verblijven. Om het conflict te bezweren, stelde Zweden onlangs een ontwerp voor strengere terrorismewetten voor.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström zei woensdag in Stockholm ervan overtuigd te zijn dat Zweden - ondanks de Turkse blokkade - tegen de volgende NAVO-top van juli in Vilnius lid van de alliantie kan worden.

Na de Russische invasie in Oekraïne dienden Zweden en Finland in mei 2022 samen een verzoek tot lidmaatschap van de NAVO in. Ze willen samen lid worden, maar het lijkt erop dat Finland eerst zal toetreden. Turkije kondigde immers al aan de Finse toetreding te zullen bekrachtigen. Ook Hongarije zal daar in maart nog over stemmen.

Aangeboden door onze partners