© BELGA

Standard op weg naar eerste zit in licentiedossier

Standard lijkt zich geen zorgen te moeten maken over zijn licentie voor volgend seizoen. Het auditoraat voor de licenties van de KBVB heeft een positief advies gegeven aan de licentiecommissie om de aanvraag van Standard goed te keuren, zonder verder onderzoek.

Thomas Standaert

Vorig jaar werd de licentie voor Standard in eerste aanleg nog geweigerd omdat de overname door 777 Partners nog niet was afgerond. Pas in tweede zit kreeg Standard toen zijn licentie, nadat de nodige financiële garanties waren gegeven. Dit jaar lijkt de Luikse club dus af te stevenen op een eerste zit. De licentiecommissie moet het dossier uiteraard nog goedkeuren om definitief zeker te zijn. Verwacht wordt dat dit in de komende weken zal gebeuren.

Aangeboden door onze partners