Benjamin Netanyahu© AP

Nieuwe wet beschermt Israëlische president Netanyahu tegen afzetting

In Israël wordt het een pak moeilijker om een premier onbekwaam te laten verklaren. Het parlement zette donderdag na een nachtelijk debat het licht op groen voor een wetswijziging in die zin. In laatste lezing stemden 61 van de 120 parlementsleden voor, 47 waren tegen. De andere volksvertegenwoordigers waren afwezig of onthielden zich. Als justitie geen stokje steekt voor de wet, is in de toekomst een drievierdemeerderheid nodig om een eerste minister uit zijn ambt te ontzetten.

jvhBron: BELGA

Het is de eerste wetswijziging die door het parlement geloodst wordt in het kader van een hoogst omstreden gerechtelijke hervorming die de nieuwe rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu wil doorvoeren. De oppositie veroordeelde de nieuwe wet als “onfatsoenlijk en corrupt”. Oppositiepoliticus Avigdor Lieberman kondigde aan naar het Hooggerechtshof te trekken.

De wijziging is bijzonder controversieel, omdat ze persoonlijk lijkt afgestemd op premier Netanyahu en zijn behoeftes. Tegen de 73-jarige eerste minister loopt al langer een corruptieproces. Afzetting van een minister-president zal alleen nog mogelijk zijn vanwege psychische of andere gezondheidsredenen. Daarmee moet voorkomen worden dat het Hooggerechtshof of het openbaar ministerie zich met een afzetting moeit.

In Israël is er al ongeveer drie maanden hevig protest tegen de geplande uitholling van justitie. Pogingen om tot een compromis te komen, zijn tot dusver zonder resultaat gebleven. Er klinken steeds meer waarschuwingen dat het land op een institutionele crisis afstevent. Ook donderdag zijn weer manifestaties gepland.

Aangeboden door onze partners