© Ward Joosten

© Ward Joosten

Oude Weyerstraat in Grote-Brogel wordt volledig vernieuwd

Peer -

De Oude Weyerstraat in Grote-Brogel zal een heuse transformatie ondergaan in de toekomst, dat werd woensdag op de gemeenteraad van de stad Peer beslist. Door deze goedkeuring zal er niet enkel een nieuw wegdek maar belangrijker ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel komen.

Ward Joosten

In het beleidsplan van 2020 tot 2025 streeft de stad Peer ernaar om de reductiedoelstelling voor rioolbeheer te halen. Deze slimme investeringen voor propere waterlopen zijn van essentieel belang om tegen 2027 de toestand van de waterlopen terug op schema te krijgen. Stad Peer draagt met dit project hier een steentje aan bij. "De grote eiken zullen blijven staan", zei Raf Nelis (CD&V), schepen voor Openbare Werken. "De weg zal worden opgewaardeerd zoals we al deden in de Molenstraat of de Waubergerdijk, naast een nieuwe weg zal er ook extra vergroening komen. De werken situeren zich ten oosten en ten westen van de Panhofstraat."Omdat stad Peer een project van VMM gaat opstarten krijgen ze 979.000 euro van Fluvius. Dit houdt alle kosten van de rioleringswerken in. De stad Peer zal zelf 300.000 euro moeten ophoesten voor het nieuwe wegdek en alle vergroeningen. In de gemeenteraad zelf was er een unanieme goedkeuring voor dit project.

Aangeboden door onze partners