© BELGA

Vandenbroucke legt modernisering van procedure voor terugbetaling geneesmiddelen op tafel

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en het RIZIV broeden op een grondige hervorming van de terugbetalingsprocedures voor geneesmiddelen. De Vooruit-vicepremier maakt maandag een pakket met 52 voorstellen over aan de coalitiepartners en wil nog voor de verkiezingen de eerste stappen zetten.

Bron: BELGA

Vooraleer een geneesmiddel in ons land terugbetaald kan worden moet het sinds 2001 voor de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen passeren. De CTG adviseert de minister van Sociale Zaken na een procedure die voor innovatieve medicatie zelfs 180 dagen of langer kan duren. Dat proces botst stilaan op zijn limieten: minister Vandenbroucke moest in 2021 over meer dan 800 dossiers beslissen, in 2022 waren het er ook ruim 600. 

Mucomedicijnen Kaftrio, Orkambi en Symkevi en Zolgensma, tegen de zeldzame spierziekte SMA, zijn gekende voorbeelden. Dat soort van innovatieve geneesmiddelen moet sneller betaalbaar op de markt komen, vindt Vandenbroucke. Tegelijkertijd moeten de contracten met farmaproducenten, die vaak geheime clausules omvatten om kortingen te onderhandelen, transparanter worden.

De minister gaf het RIZIV in 2021 de opdracht om de terugbetalingsprocedure te herbekijken. Dat heeft nu tot 52 concrete voorstellen geleid, die Vandenbroucke maandag voorlegt aan de coalitiepartners. Hij stelde ze ook voor aan de pers. 

Eén van de meest opvallende voorstellen is de inperking van de duur van een contract voor terugbetaling tot twee keer drie jaar, slechts in uitzonderlijke gevallen te verlengen met nog eens drie jaar. Vandaag staat daar geen beperking op. Bij het aflopen van een octrooi of andere vorm van bescherming zouden andere fabrikanten bovendien op de hoogte worden gebracht zodat ze zelf een terugbetalingsaanvraag voor een generiek of biosimilair geneesmiddel kunnen voorbereiden. 

Om beloftevolle nieuwe therapieën sneller bij patiënten te krijgen wil Vandenbroucke een ‘early access’-systeem uitwerken. Dat zou betekenen dat fabrikanten nog voor het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een vergunning heeft afgeleverd een soort forfaitaire financiering krijgen. Dat geldt wel enkel voor geneesmiddelen waarvan klinische studies een potentieel aantonen voor de behandeling van ernstige of levensbedreigende aandoeningen waarvoor er geen alternatief beschikbaar is. Een gelijkaardige procedure bestaat al, maar werd nog maar drie keer gebruikt wegens administratief en financieel niet aantrekkelijk genoeg. 

Parallel zou een ‘fast access’-procedure worden ontwikkeld die de procedure voor terugbetaling voor innovatieve geneesmiddelen - nu 180 dagen - inkort met twee maanden door fabrikanten toe te laten een aanvraag in te dienen van zodra het EMA een vergunning heeft verleend. Voor gewone terugbetalingsprocedures komt er een onderscheid tussen geneesmiddelen met of zonder meerwaarde. Voor die laatste categorie, medicijnen waarvoor er een alternatief bestaat, zou de procedure worden versneld, zodat de experten binnen het CTG zich meer kunnen focussen op de dossiers mét meerwaarde. 

De legislatuur is al ver heen, maar de minister wil nog “een aantal stenen verleggen” voor de verkiezingen volgend voorjaar. Adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV Pedro Facon noemde het belangrijk “om niet alleen een aantal kleine cosmetische wijzingen door te voeren”.

Aangeboden door onze partners