© Joren De Weerdt

Recordaantal landbouwers klopten aan bij hulporganisatie in 2022

De vzw Boeren op een Kruispunt, een hulporganisatie voor Vlaamse boeren en tuinders in nood, heeft vorig jaar een recordaantal vragen om hulp gekregen. Voor het eerst werd de symbolische grens van 300 aanmeldingen overschreden, zo blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de organisatie.

Bron: BELGA

Er werden vorig jaar uiteindelijk 302 aanmeldingen genoteerd, een derde meer dan in 2021 en ruim een verdubbeling tegenover 2019, zegt de hulporganisatie. 

De toename in het aantal aanmeldingen is volgens directeur Els Verté deels het gevolg van een grotere bekendheid van Boeren op een Kruispunt. “We hebben er heel veel aan gedaan om nog meer in beeld te komen”, aldus Verté. Maar ook “de huidige situatie in de landbouwsector” speelt een grote rol. “Het is de ene crisis na de andere, de ene frustratie na de andere.”

In het jaarverslag verwijst Boeren op een Kruispunt naar de oorlog in Oekraïne. “Rusland reed de grens met Oekraïne en van fatsoen over en zorgde hiermee voor heel wat Vlaamse landbouwers die tegen hun financiële grenzen aanschurkten, veelal zelfs overschreden, door de verhoogde energie-, voeder- en kunstmestkosten.” Maar ze haalt ook andere “moeilijkheden, crisissen en frustraties” aan, zoals het stikstofverhaal, een uitstapregeling voor de varkenssector die lang uitbleef en het mestactieplan.

“Veel boeren hebben de indruk dat alles boven hun hoofd wordt beslist, dat ze geen inspraak hebben. En dat weegt op het mentale”, zegt Verté nog. Zo verviervoudigde het aantal sessies bij psychologen tussen 2019 en 2022, zegt de directeur.

Daarnaast worden de dossiers van boeren in nood complexer. “Waar de aanmeldingen vroeger soms konden beperkt worden tot één of twee bezoeken aan de keukentafel en in de stal, dan is dit verleden tijd”, zo staat in het jaarverslag. “Veelal zijn meerdere bezoeken een noodzaak. De aanmeldingen zijn complexer en gaan dieper.”

Geen sprake van een daling

Meer aanmeldingen, moeilijkere dossiers en bijkomende taken, zoals meer inzetten op sensibilisering en preventie. Het maakt dat de vzw financieel moeilijk rondkomt. “Loonindexaties en verhoogde kosten tegenover subsidies die niet mee evolueren, maakten en maken het ons zeer lastig”, zo staat in het jaarverslag. 

De organisatie kreeg vorig jaar wel 1,5 miljoen euro extra toegezegd van de Vlaamse regering, over drie jaar, voornamelijk om extra adviseurs aan te werven. “Dat was voldoende om de stijging van het aantal aanmeldingen in 2021 op te vangen, maar we hebben eigenlijk nog meer mensen nodig” nu het aantal aanmeldingen vorig jaar nog verder is gestegen, zegt Verté. 

Het aantal aanmeldingen in de eerste maanden van 2023 lag overigens op dezelfde hoogte als in 2022, dus van een daling is niet meteen sprake. “Het is afwachten hoeveel varkenshouders bij ons zullen terechtkomen, nu er een uitstapregeling is in de varkenssector, en wat de gevolgen zullen zijn van de stikstofregeling.”

Boeren op een Kruispunt begeleidt Vlaamse boeren bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De organisatie bestaat intussen 15 jaar. Op de website staat onder meer een zelftest waarmee landbouwers kunnen nagaan of ze “in nood” zijn en best op zoek gaan naar hulp.

Aangeboden door onze partners