© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Meer steun nodig voor excellerende studenten, zegt Vlaamse Vereniging van Studenten

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen moeten sterker inzetten op het uitdagen en stimuleren van excellerende studenten. Dat beargumenteert de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) dinsdag in een nieuw rapport, waarin ze achttien aanbevelingen formuleert voor een betere waarderingen van die groep studenten.

Bron: BELGA

De vereniging omschrijft excellerende studenten als “studenten die uitblinken in hun - al dan niet academische - prestaties, vaardigheden en/of talenten”. “Als we willen dat iedere student zich ten volle kan ontplooien, moeten we nadenken over hoe we hen kunnen uitdagen en stimuleren om het beste van zichzelf te geven”, aldus Julien De Wit, voorzitter van de VVS. “Zeker in een kenniseconomie als de Vlaamse, kunnen excellerende studenten bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van een land of organisatie”, klinkt het verder in het rapport.

De vereniging pleit daarom voor een bredere waardering van excellentie en vraagt aan universiteiten en hogescholen om zich te buigen over verschillende aanbevelingen. Zo vraagt de VVS om deelnames aan competities, zoals wetenschapsbeurzen of debatwedstrijden, te belonen en engagement buiten de opleiding te erkennen. “Momenteel ligt de nadruk heel erg op academisch excelleren”, klinkt het. De vereniging denkt daarbij aan de invoering van zogenaamde diplomabadges voor wie “belangrijke maatschappelijke bijdragen heeft geboden, aan studentenvertegenwoordiging heeft gedaan, kunst heeft gemaakt of andere softskills heeft ontwikkeld”.

Universiteiten bieden vandaag al verschillende honoursprogramma’s aan voor studenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging naast hun opleiding. Maar in haar rapport vraagt de VVS om die programma’s uit te breiden en suggereert het om ook meer verdiepend lesmateriaal aan te bieden. Ook kunnen de hogeronderwijsinstellingen vormingen organiseren voor docenten waarin ze leren omgaan met hoogbegaafde studenten. Tot slot pleit de vereniging ervoor om ook studenten met een hogere score dezelfde kans te bieden op feedback voor opdrachten en examens.

Volgens de vereniging mag de aandacht voor kwetsbare studenten “er niet voor zorgen dat een andere groep onterecht in de schaduw komt te staan” en kunnen de hogeronderwijsinstellingen de actiepunten integreren “zonder dat ze de druk of drempel verhogen voor studenten die het moeilijk hebben”. De vereniging benadrukt daarbij dat excellerende studenten vaak een positieve invloed hebben op hun medestudenten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ondersteunt alvast de oproep van de studenten. “We zetten de laatste jaren sterker in op excelleren met ons onderwijs, en dat betekent ook: beter zorg dragen voor onze bollebozen”, aldus de minister. “In deze regeerperiode maken we voor het eerst werk van een structureel beleid rond hoogbegaafden, in het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs. We moeten zeker nog verdergaan op dat ingeslagen pad, ook in de hogescholen en universiteiten.”

Aangeboden door onze partners