© BELGAIMAGE

De Moor vraagt nieuw onderzoek status opgepakte Syriër

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) vraagt dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de vluchtelingenstatus herbekijkt van een Syrische man die is aangehouden op verdenking van oorlogsmisdaden in Syrië. Indien blijkt dat hij zich effectief schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden, kan het CGVS zijn status intrekken.

Bron: BELGA

Maandag raakte bekend dat een Syriër van 38 jaar die in 2015 samen met honderdduizenden landgenoten zijn land ontvluchtte en in België politiek asiel aanvroeg, sinds vorige week in de cel zit. Het federaal parket wil hem vervolgen voor het plegen van oorlogsmisdaden en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. 

“De asielprocedure dient om mensen te beschermen die gevaar lopen voor oorlog of vervolging, niet voor wie zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden”, reageert staatssecretaris de Moor. “Ik heb het Commissariaat-generaal gevraagd om de vluchtelingenstatus van deze persoon opnieuw te onderzoeken. Wanneer effectief blijkt dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd, kan het Commissariaat-generaal de vluchtelingenstatus intrekken.”

De cd&v-politica wijst erop dat het CGVS steeds een grondig individueel onderzoek voert bij het toekennen van de asielstatus. Bovendien wordt voor iedereen die in België internationale bescherming vraagt, een veiligheidscheck gedaan. Indien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een asielzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid of aan oorlogsmisdaden, kan het CGVS hem uitsluiten van een beschermingsstatus. Dat kan ook nadien wanneer er na het toekennen van de beschermingsstatus bewijzen voor dergelijke feiten opduiken, aldus de staatssecretaris.

Aangeboden door onze partners