GEMEENTERAAD. Oppositie waarschuwt voor ontsporing kostprijs van Lommels jongerencentrum

Lommel
Geert Van Baelen

Verkeer: De bedoeling is dat in juni de verkeersveilige herinrichting start van het kruispunt Lutlommel met Torenstraat en Schamprood, stelde schepen voor Mobiliteit Sophie Loots (cd&v). De verkeerslichten zullen worden weggenomen, er komen vrijliggende fietspaden en de Torenstraat wordt permanent éénrichtingsverkeer. Het resultaat met een geraamde kostprijs van meer dan 200.000 euro zal uiterlijk 1 september in gebruik worden genomen en kadert in het veiliger maken van de omgeving bij de school BALU. Oppositieraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit) had kritiek op het volgens hem ‘brokkelige’ parcours van het dossier waarbij een eerste ontwerper niet voldeed. Ook plaatste hij vraagtekens bij de manier waarop in aanloop de communicatie werd gevoerd. “Tenslotte pleiten we ook om de verbinding met de Plataanstraat te herbekijken, wat de veiligheid nog kan verhogen.” Loots reageerde gepikeerd dat het interne controle mechanisme perfect heeft gewerkt om het dossier correct af te handelen.

Jongerencentrum: Oppositieraadslid Kris Verduyckt (Samen Vooruit) liet zich positief uit over de plannen voor het jongerencentrum, maar zag wel dat het geschatte kostenplaatje met 40% was verhoogd van 3,4 miljoen euro naar 4,7 miljoen euro. Hij vroeg het beleid om een verantwoording, en sprak de zorg uit dat het niet verder mag ontsporen. Jeugdschepen Peter Vanderkrieken (cd&v) reageerde dat een toename van 10% wordt verklaard door wijzigingen aan het oorspronkelijk concept op vraag van de buurt en de jongeren. Hij verwees naar een reeks akoestische ingrepen die geluidsoverlast moeten beperken, maar ook de knip die nodig is voor een verkeersvrij plein te creëren. Schepen Sophie Loots (cd&v) vulde aan dat een meerkost ook is te verklaren door de stijgende grondstofprijzen. “Daarnaast waren ook nog energieperformantere extra’s wenselijk waardoor het totale het totale budget zal oplopen tot 5,7 miljoen euro. Maar er is sowieso nog een besparing van 132.000 euro mogelijk en we bekijken straks met de aannemer waar er nog kan worden bezuinigd zonder in te boeten.” Schepen Vanderkrieken besloot dat ook nog enkele subsidiedossiers hangende waren die de pil nog zullen verzachten. Verduyckt reageerde afwachtend. “We zijn benieuwd welke weerslag deze meerkost van toch 2 miljoen euro straks zal hebben op de begroting.”

Kunst: Anja Van Engeland (Samen Vooruit) hield een pleidooi om in de openbare ruimte sokkels te plaatsen waarop beginnende kunstenaars hun werken kunnen tentoonstellen. “Lommel krijgt voor een relatief kleine kost een attractie erbij.” Sooi Van Limbergen (PVDA) deed in de vorige legislatuur een gelijkaardig voorstel met sokkels in de Kerkstraat wat toen door het toenmalige sp.a-bestuur niet werd weerhouden. Schepen Peter Vanderkrieken (cd&v) toonde zich als groot voorstander van het plaatsen van kunst en aankopen van kunst. Hij wees op het beperkte kunstbudget en specifiek bij dit voorstel plaatste hij vraagtekens bij vandalismegevoeligheid. Schepen Karel Wieërs (N-VA) zag het ‘verzekeringstechnisch’ niet mogelijk.

 

Aangeboden door onze partners