GEMEENTERAAD. Buitenschoolse opvang tijdens paasvakantie in Loksbergen

Halen
Luk Weyens

Buitenschoolse opvang: De buitenschoolse kinderopvang tijdens de paasvakantie wordt in het BKO-centrum in Loksbergen georganiseerd. Anita Bullens van Open Vld had daar vragen bij. “Dat gebeurt om praktische redenen”, legde burgemeester Erik Van Roelen (cd&v) uit. “Het BKO-centrum van Loksbergen biedt plaats aan 72 kinderen. In de andere opvangcentra ligt de capaciteit lager en kunnen er dus minder kinderen worden opgevangen. Anita Bullens vraagt ook dat de facturen van de BKO van een QR-code worden voorzien. “De jonge ouders zijn daarmee erg vertrouwd om zo snel en veilig betalingen uit te kunnen voeren.”

Omruilen vuilniszakken: Anita Bullens (Open Vld) vraagt dat het omruilen van vuilniszakken ook in het stadhuis van Halen kan gebeuren. Nu moeten Halenaren daarvoor naar het recyclagepark. “32 Limburgse gemeenten bieden de mogelijkheid om zakken in het stadhuis te ruilen. Waarom kan dat in Halen niet?” Burgemeester Erik Van Roelen (cd&v) staat open voor de vraag: “Het is niet logisch dat het hier niet kan.”

Stokstraat: Het stadsbestuur gaat de heraanleg van de opritten van de huizen na de werken in de Stokstraat bekijken. Kersvers raadslid Yannik Mullens (N-VA) had daarover een vraag. “Nu zien we daar een patchwork met een mix van kleuren en materialen.” Gemeenteraadsvoorzitter (en tot december schepen van Openbare Werken) Kris Jacobs (cd&v) reageert: “Het principe is dat er terug moet komen wat er voordien lag.” 

Aangeboden door onze partners