© BELGA

Aantal snelheidsovertredingen vorig jaar met kwart gestegen

Het aantal snelheidsovertredingen dat in 2022 werd vastgesteld, lag een kwart hoger dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Justitie. De toename wordt verklaard door nieuwe trajectcontroles, het afschaffen van de tolerantiemarges op de snelwegen en het loslaten van de flitsquota’s.

jvhBron: BELGA

Verspreid over 2022 werden 6.197.896 onmiddellijke inningen uitgeschreven. Dat is een toename met 27 procent in vergelijking met 2021. De FOD Justitie schrijft die forse toename vooral toe aan de extra en meer performante trajectcontroles. Die waren in een jaar tijd namelijk goed voor meer dan een verdrievoudiging van het aantal verkeersboetes: van 427.589 naar 1.475.584. Dat komt onder meer door de plaatsing en ingebruikname van nieuwe trajectcontroles, maar ook door de afschaffing van de bestaande quota- en tolerantiemarges.

    Tot voor kort werkten snelheidscamera’s op de snelwegen namelijk met quota en werd er dus niet constant geflitst. Op andere plaatsen waren er dan weer tolerantiemarges, waardoor er bijvoorbeeld pas vanaf 140 kilometer per uur werd geflitst. Die tolerantiemarges op de snelwegen behoren sinds vorige zomer echter tot het verleden, waardoor er nu altijd een boete wordt opgelegd indien de gemeten snelheid meer dan 129 kilometer per uur bedraagt.

    Ook het aantal verkeersboetes dat werd vastgesteld met een mobiele of vaste camera, nam met zo’n 6 procent toe tot iets meer dan 4,72 miljoen.

    Daarnaast werden ook extra medewerkers aangeworven bij de federale politie om de snelheidscamera’s uit te lezen en werd in juli vorig jaar het parket voor de verkeersveiligheid boven de doopvont gehouden, zodat alle overtredingen op een uniforme manier worden opgevolgd.

    De extra snelheidscontroles moeten uiteindelijk dienen tot het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers in ons land. Vorig jaar vielen er 45.604 slachtoffers in het verkeer, onder wie 521 doden. Dat is een stijging met 8 procent ten opzichte van 2021.

    Aangeboden door onze partners