Nicole de Moor© BELGA

Staatssecretaris Nicole de Moor wil verplichte inburgering voor arbeidsmigranten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) roept een Interministeriële conferentie Migratie en Integratie samen die maatregelen moet nemen om arbeidsmigranten beter te beschermen. Ze pleit onder meer voor een verplichte inburgering. Want wie geïntegreerd is, kan beter zijn rechten afdwingen, zegt ze vrijdag in een persbericht.

jvhBron: BELGA

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het geen verrassing dat het systeem van de gecombineerde werk- en verblijfsvergunning in de lift zit. In 2022 werden 9.543 zulke vergunningen toegekend, terwijl dat er in 2021 nog 5.124 waren. Maar recente studies en dossiers als dat van chemiebedrijf Borealis, waarbij vele tientallen buitenlandse werknemers in slechte omstandigheden tewerkgesteld bleken op een werf in Kallo, tonen aan dat de gecombineerde vergunning soms misbruikt wordt, zegt de Moor. Werknemers kunnen zich dan in een erg afhankelijke positie van hun werkgever bevinden.

De Moor wil de bescherming van die werknemers nu verbeteren en legt vier maatregelen op de tafel van de Interministeriële conferentie, die de federale regering en de gewesten samenbrengt. Terwijl arbeidsmigranten vandaag nog zijn vrijgesteld van inburgering, wil de staatssecretaris die voortaan verplichten. Wie geïntegreerd is, kan beter zijn rechten afdwingen, en ook voor de samenleving is dat goed, zegt ze.

Verder wil de Moor garanderen dat werknemers die naar ons land komen over geschikte huisvesting beschikken. Dat kan volgens haar via een expliciete voorwaarde bij de aanvraag of via betere informatie-uitwisseling en controles. “Op die manier wordt tegengegaan dat mensen in erbarmelijke omstandigheden gehuisvest worden.”

Buitenlandse werknemers die het slachtoffer zijn van inbreuken door hun werkgever en hun tewerkstelling stopgezet zien door de inspectiediensten, zullen 180 dagen krijgen om een nieuwe job te vinden, tegenover 90 vandaag. Tot slot wil de Moor dat niet langer de werknemer, maar wel de werkgever de retributie voor het aanvragen van een gecombineerde vergunning betaalt.

Aangeboden door onze partners