© Jozef Croughs

Kleuters en leerlingen van basisschool De Fruitboom verhuizen naar hun nieuwe klas

SINT-TRUIDEN

De kinderen van kleuter- en basisschool De Fruitboom in Sint-Truiden kijken uit naar hun nieuwe klas in de intussen gesloten piramide Sint-Jozefkerk. De vzw Kabost sloot een erfpachtovereenkomst af met de kerkfabriek van Schurhoven. Twee jaar later kunnen de leerlingen er na de paasvakantie terecht.  

De school zal het kerkgebouw delen met de kerkfabriek, de parochie, het verenigingsleven en de federatie. De vzw Kabost zal instaan voor de instandhouding, het volledige onderhoud en de exploitatie van het geheel. In een protocolovereenkomst werden afspraken vastgelegd voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. De verenigingen en anderen die de kerk nu al gebruiken, kunnen dat in de toekomst dus blijven doen. Buiten de schooluren kunnen zij binnenkort opnieuw terecht in de vernieuwde kerk. jcr

Aangeboden door onze partners