© Gerrit Schuermans

PXL gaat accountants uit heel Vlaanderen opleiden

Hasselt -

Studenten die gecertificeerd accountant willen worden, dienen niet alleen een stage van drie jaar te doorlopen, maar moeten ook slagen voor verschillende proeven en examens bij het ITAA (Institute for Tax advisors and Accountants). Vanaf september 2023 kan dit traject nu ook gevolgd worden bij Hogeschool PXL.

Gerrit Schuermans

Kerry Cuypers, opleidingshoofd: “In academiejaar 2023-2024 starten we met het nieuwe postgraduaat Gecertificeerd Accountant. De opleiding loopt in partnerschap met het ITAA. Voor enkele opleidingsonderdelen wordt een beroep gedaan op het netwerk en de expertise van UHasselt. De hoofdmoot van de examens en proeven kunnen dan rechtstreeks afgelegd worden bij PXL. Bijkomend wordt ingezet op de nodige soft skills die vandaag de dag van een accountant worden verwacht.” Johan De Coster, lid van het uitvoerend comité van het ITAA geeft extra duiding: “Het ITAA blijft verantwoordelijk voor de toegang tot het beroep en controleert dan ook nauwlettend de gelijkwaardigheid van de examens van de partneropleidingen met deze van het ITAA. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van de opleidingen. Het ITAA zelf finaliseert het traject met een mondeling bekwaamheidsexamen waarin de beroepsmaturiteit van de stagiair wordt getest.”“De sector is in volle beweging: de vereiste vaardigheden evolueren snel, net als de maatschappelijke verantwoordelijkheden. Verder staat het beroep van accountant al jarenlang op de knelpuntberoepenlijst. Veel werkgevers zijn dus op zoek naar medewerkers, maar te weinig kandidaten studeren elk jaar af. Deze nieuwe toegangsweg moet dit groeiende tekort mee helpen opvangen”, vult Johan nog aan. Hanne Smets, coördinator: “Binnen de opleiding staat de praktijk centraal dankzij onder andere het docentenkorps dat wordt samengesteld met professionals uit het werkveld. Hierdoor is een casegerichte lesaanpak mogelijk. In de opleiding zal er bovendien ruime aandacht besteed worden aan soft skills in het kader van de Accountant 2.0. Het belang van empathie in de adviesverlening, teamwork, probleemoplossend denken en flexibiliteit zijn skills waar extra op gefocust zal worden.”Francis Vos, departementshoofd PXL Business: “Met dit initiatief verrijken en versterken we ons palet van voortgezette opleidingen. De opleiding wordt aangeboden op maat van de stagiairs ITAA in een avondprogramma gecombineerd met afstandsonderwijs. Alle sessies worden hybride aangeboden. We gaan voor een intense verbinding tussen de deelnemers op de campus en deze die het op afstand volgen. Hiertoe investeerden we in slimme camera’s en audio-oplossingen gestuurd door artificiële intelligentie. De opleiding kan dan ook vanuit heel Vlaanderen gevolgd worden”.

https://www.pxl.be

Aangeboden door onze partners