Bisschop Patrick Hoogmartens bezoekt St.-Maternusparochie

Op zaterdag 21 september had er een pontificale mis plaats in de kerk van Sint-Maternus. Hiermee werd de feestweek van 50 jaar parochie afgesloten. Bisschop Patrick Hoogmartens, zelf een Tongenaar, had nog veel herinneringen aan de opstart van deze parochie.

Jos Collaer

Eerst in de noodkerk aan de ‘Rooi baan’, daarna werd , na 8 jaren sparen en bedelen, tegenover de Romeinse muur een parochiekerk uit de grond gestamd. Pastoor Perillieux zaliger zorgde voor de bouw van een kerk, de uitbouw van een school en voor de opstart van het parochiaal leven. Onze Monseigneur kende zelf ook veel mensen uit de parochie. Ook E.H. deken Paul Kuypers, intussen op een gezegende leeftijd, was in onze parochie was aanwezig. Hij was destijds kapelaan in Tongeren en later ook meewerkend priester in deze parochie. De bisschop prees ook iedereen die meegewerkt had aan het jubileumboek en de tentoonstelling.

Na de eucharistieviering had er een academische zitting plaats in het parochiaal centrum. Pastoor Jan Beliën, de voorzitter van de kerkfabriek Dhr. Scheepers en burgemeester Patrick Dewael, zelf ook een inwoner van onze parochie, namen er het woord. En zoals dat bij elke festiviteit hoorde, werd nadien het glas geheven en vulden zeer lekkere hapjes de intussen toch al lege magen.

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen