Lanaken gaat onterecht geïnde AGB terugbetalen

De gemeente Lanaken gaat een consolidatielening ter waarde van 4.160.000 euro aan voor de terugbetaling van de ten onrechte geïnde Algemene GemeenteBelastingen (AGB) van 1995-1996 en 1997. De gemeenteraad keurde daarnaast ook een nieuwe Algemene Gemeentebelasting Bedrijven goed die niet meer het kadastraal inkomen, maar de som van de totale bedrijfsoppervlakte en het motorenvermogen als berekeningsbasis heeft. Beide maatregelen zijn een rechtstreeks gevolg van een vernietigingsarrest van de Raad van State dat van 18 maart van dit jaar dateert. In het arrest werd gesteld dat er geen belastingen op basis van het Kadastraal Inkomen (KI) mochten worden geïnd en dat de belastingsreglementen van 1995 tot en met 2000 nietig waren. Omdat de gemeenteraad van Lanaken in de loop van 1997 een nieuw belastingsreglement goedkeurde, kwamen de geïnde gemeentebelastingen van 1998, 1999 en 2000 niet in aanmerking voor terugbetaling. De gemeente Lanaken inde in de periode 1995-2000 8,2 miljoen euro aan belastingen op basis van het KI.

Belga

De gemeenteraad keurde de consolidatielening maandagavond goed onder de opschortende voorwaarde dat minister van binnenlandse aangelegenheden Paul Van Grembergen hiervoor zijn toestemming verleent. Naar verluidt is dat louter een formaliteit. Enkel de inwoners van Lanaken die een aanvraag tot terugbetaling indienen, komen in aanmerking voor een terugbetaling. Volgens schepen van financiën Sylvain Palmans zal het gemeentebestuur van Lanaken al in de loop van december kunnen aanvangen met de terugbetaling van de onterecht geïnde gemeentebelasting aan de inwoners, bedrijven, KMO's en zelfstandigen. In een eerste fase gaat het om een 7.000 belastingbetalers die sommen van 380 tot 7.500 euro zullen terugkrijgen. Een aantal grote bedrijven in de gemeente zag af van een terugvordering van in totaal 1,3 miljoen euro, zo liet Palmans ook nog weten.

Om te voorkomen dat inwoners nieuwe klachten omtrent het gehanteerde belastingsstelsel zullen indienen, worden tevens alle belastingsreglementen waarin naar het KI wordt verwezen, ingetrokken. De gemeenteraad van Lanaken keurde in dat verband eerder al een nieuwe Algemene GemeenteBelasting Gezinnen goed waarbij de netto oppervlakte van de woning als basis voor de nieuwe belastingsheffing geldt. Naast de nieuwe Algemene Gemeentebelasting Bedrijven, die op basis van de bedrijfsoppervlakte en het motorenvermogen wordt berekend, keurde de gemeenteraad tot slot ook een apart belastingsreglement goed voor steen- en papierfabrieken en voor commerciële paardenfokkerijen. Daarbij wordt repectievelijk de omslagbelasting voor het aantal geproduceerde bakstenen en een omslagbelasting op basis van het aantal gebruikte tonnen droog hout als berekeningsbasis genomen. De paardenfokkerijen zullen met 65 euro per paard belast worden.

Aangeboden door onze partners